Credits

Conform de wetten betreffende de rechten voor literaire of artistieke eigendom of naburige rechten, zijn de reproductie en de afbeelding van het geheel of een deel van de samenstellende elementen van de website van Laboratoires Forté Pharma ten strengste verboden.


PHOTOS
Benjamin Audour
Fabrice Lerouge
Camarena
Rick Gomez
Pando Hall
Greta Marie
Philipp Nemenz
Anatoly Repin

GETTY IMAGES
Aleksej Vasic
Kristian Sekulic
Jonya
Fabrice Lerouge
Sanne Berg
Justin Case
Juice images
Henry Arden
Mitch Diamond
Westend61

ISTOCK
Yuri Arcurs
PeopleImagesc
Digitalskillet
Studiokovac
AZarubaika

THINKSTOCK
Zidofranz

SHUTTERSTOCK
Tatyana Vyc
Valery Bareta
Monkey Business Images
Tatyana Vyc


Creatie & Ontwikkeling BIG YOUTH
126 rue Réaumur
75002 Paris
SAS au capital de 18 000 euros
RCS Paris N° 454 072 034
http://www.bigyouth.fr

WETTELIJKE BEPALINGEN

Welkom op de officiële website van de Laboratoires Forté Pharma: http://www.fortepharma.com.
Uitgever : Laboratoires Forté Pharma SAM, 41 avenue Hector Otto, le Patio Palace, 98 000 MONACO
RCI : 99 S 03640
DSEE : 514NO9448
Verantwoordelijke uitgever : Eric Bendelac
Hosting : TAS France - WTC1-K, 1300 route des Crètes - 06560 Valbonne Sophia Antipolis

TOEGANG TOT DE SITE

De toegang tot deze website impliceert de automatische en onbeperkte aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden.De Laboratoires Forté Pharma behouden zich het recht om deze voorwaarden om het even wanneer te wijzigen en adviseren de gebruikers dan ook om ze zeer regelmatig te raadplegen.Deze voorwaarden vormen alle akkoorden tussen de Laboratoires Forté Pharma en de gebruiker.Elke wijziging of aanvullende inhoud die op deze website wordt opgenomen, zal aan deze voorwaarden onderworpen zijn.Sommige diensten en rubrieken worden onderworpen aan specifieke bijkomende voorwaarden. Uitgezonderd de verbindingskosten is de toegang tot de inhoud van deze website gratis en vereist hij geen voorafgaande inschrijving of abonnement.De Laboratoires Forté Pharma behouden zich het recht voor om het geheel of een deel van deze site om het even wanneer te wijzigen of tijdelijk of definitief te onderbreken of te schrappen, zonder de gebruiker vooraf op de hoogte te brengen.De Laboratoires Forté Pharma kunnen hiervoor geen enkele aansprakelijkheid oplopen

RECHTEN OP INTELLECTUELE EIGENDOM

De volledige inhoud (teksten, commentaren, titels, foto's, geluiden, afbeeldingen, gegevens, tekeningen, geluidsfragmenten, video's…) weergegeven op de site van fortepharma.com, evenals het concept, de vorm en de software, zijn eigendom van de Laboratoires Forté Pharma en zijn beschermd door de geldende teksten inzake het auteursrecht en meer in het algemeen inzake de onlichamelijke rechten.Alleen de elektronische kopie voor privé-gebruik van het geheel of een deel van de site of van de samenstellende delen ervan wordt door de Laboratoires Forté Pharma toegestaan, op voorwaarde dat het origineel ervan niet wordt gewijzigd. De Laboratoires Forté Pharma kennen aan de gebruikers van de site een persoonlijk, gericht en niet-exclusief gebruiksrecht toe van de site.Het reproduceren, kopiëren of exploiteren met een ander dan het bovenvermelde doel, alsook de wijziging, verspreiding of het gebruik met of zonder een commercieel doel kan een misdrijf van namaak zijn, dat wordt bestraft krachtens artikelen L 335-2 en volgende uit de wet op de intellectuele eigendom. De merken en/of logo's van de Laboratoires Forté Pharma, de dochterondernemingen of derden die op deze site verschijnen, zijn merken die beschermd zijn door de maatregelen van het recht op intellectuele eigendom.Elk gebruik zonder de toestemming van de merkhouder is een misdrijf van namaak uit hoofde van artikelen L 716-1 s. van het Wetboek van Intellectuele Eigendom

AANSPRAKELIJKHEID

Binnen de grenzen van wat wettelijk toegestaan is, leveren de Laboratoires Forté Pharma de site "als dusdanig". De Laboratoires Forté Pharma verlenen geen enkele impliciete noch expliciete waarborg over de werking en/of de inhoud van de site.De Laboratoires Forté Pharma zullen niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte al dan niet commerciële schade die voortvloeit uit het gebruik van de site. De Laboratoires Forté Pharma bieden geen waarborg over de continuïteit, de toegang en de beschikbaarheid van de werking van de site en van de ermee samenhangende diensten. De Laboratoires Forté Pharma wijzen iedere aansprakelijkheid af met betrekking tot virussen die geïmporteerd zouden worden bij het downloaden van één van de elementen van de sites waarnaar de Laboratoires Forté Pharma via hyperlinks verwijzen.

GEBRUIK VAN DE SITE EN ZIJN INHOUD

De gebruiker verbindt zich ertoe zich te richten naar deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van deze site en de geldende wetgeving.De gebruiker verbindt er zich er met name toe op deze site geen onrechtmatige daden te stellen of daden die de persoonsrechten en in het algemeen de belangen van derden kunnen aantasten. Door deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn alle daden verboden die de naam en/of het imago van de Laboratoires Forté Pharma kunnen bezoedelen of die de site kunnen beschadigen, overbelasten, buiten werking stellen, in diskrediet brengen of doen uitvallen.Zijn met name verboden: De overbrenging via e-mail of elk ander middel van inhoud met het oog op vervolging, intimidatie, laster, discriminatie, belediging of elke andere verspreiding van informatie of mening van persoonlijke aard gericht naar een of meerdere individuen of die de rechten van het individu, conform artikel 9 van het Burgerlijk Wetboek, of minderjarige gebruikers schade toebrengen. In ieder geval moet de briefwisseling hoffelijk van toon zijn en de elementaire beleefdheidsregels volgen.

HYPERLINKS

De links naar deze site en naar andere sites moeten vooraf goedgekeurd zijn door de Laboratoires Forté Pharma.De site kan aan de gebruiker, alsook aan derden, links aanbieden naar andere sites of naar andere internetbronnen. De Laboratoires Forté Pharma oefenen geen controle uit op deze sites en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld noch enige verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud, reclame, producten, diensten of enig ander materiaal beschikbaar op deze sites van derden. De Laboratoires Forté Pharma kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige bewezen of vermeende schade of verlies als gevolg van of in verband met het gebruik of met het feit dat vertrouwen werd gesteld in de inhoud van de sites van derden of in de goederen en diensten beschikbaar op deze sites van derden. De gebruiker is verantwoordelijk voor en draagt alle risico's verbonden met het gebruik dat hij maakt van de inhoud van de site, met name als hij vertrouwt op de opportuniteit, het nut of de volledigheid van deze inhoud.Indien een link de gebruiker naar een onwettige inhoud brengt, die in strijd is met de geldende wetgeving, dan moet de gebruiker zijn raadpleging van de betrokken website onderbreken, op gevaar af zich bloot te stellen aan de sancties die door die wetgeving voorzien zijn en de rechtsvorderingen te ondergaan.In dergelijk geval vragen de Laboratoires Forté Pharma de gebruiker om hen en de bevoegde autoriteiten onmiddellijk te informeren over de automatische link naar een onwettige website.

PERSOONSGEGEVENS & COOKIES

Persoonsgegevens Persoonsgegevens zijn gegevens die u persoonlijk aanbelangen en waarmee wij eventueel contact met u kunnen opnemen.Het gaat om uw naam, voornaam, adres, telefoon- of faxnummers, e-mailadres of enige andere informatie die u aan ons meedeelt.Het e-mailadres en het wachtwoord die gekozen zijn door de internetgebruikers, zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk.De internetgebruikers verbinden zich ertoe deze identificaties niet te onthullen. De Laboratoires Forté Pharma verzamelt geen gegevens van persoonlijke aard die u aanbelangen, buiten de gegevens die u zelf aan ons doorgeeft. De Laboratoires Forté Pharma respecteren de voorschriften van de Monegaskische wet nr. 1.165 van 23 december 1993 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens die betrekking hebben op uw persoon zijn uitsluitend bestemd voor de Laboratoires Forté Pharma. Ze worden bewaard voor statistische doeleinden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje: zonder deze informatie wordt uw registratie niet bevestigd. U hebt recht op toegang, wijziging en verwijdering van deze gegevens, in het bijzonder als u geen commerciële aanbiedingen van Forté Pharma Laboratories (meer) wenst te ontvangen. Om deze rechten uitte oefenen, dient u zich te wenden tot de Service Consommateurs - Laboratoires Forté Pharma - Le Patio Palace - 41 avenue Hector Otto 98 000 MONACO of tot conso@fortepharma.net.

Niet-persoonsgebonden gegevens De niet-persoonsgebonden gegevens zijn gegevens over de manier waarop u toegang verkrijgt tot de website van de Laboratoires Forté Pharma.Het gaat onder meer over de soort browser die u gebruikt of uw internetprovider. Niet-persoonsgebonden identificatiegegevens worden automatisch verzameld wanneer u de website van de Laboratoires Forté Pharma bezoekt.U kunt uw internetbrowser instellen zodat hij de bestanden niet aanvaardt waarmee wij deze informatie verzamelen (de "cookies") of zodat hij u de toestemming vraagt voor hij een bestand van deze soort installeert.

Wat is een cookie? Cookies zijn kleine bestanden die gedownload worden op uw toestel wanneer u de website http://www.fortepharma.com bezoekt.
De cookies worden enkel opgeslagen op uw toestel door de Laboratoires Forté Pharma en dit bij elk bezoek aan de website http://www.fortepharma.com.  1. Statistische cookies

Dit zijn cookies die ons toelaten om het gebruik van onze site te monitoren en de werking ervan te optimaliseren (bv. de meest geraadpleegde pagina's, de uitgevoerde acties: verkooppunten zoeken, documenten downloaden, ...).
De Laboratoires Forté Pharma gebruiken cookies van Google Analytics.

Naam van het cookieFunctie
__gaDit cookie wordt gebruikt om een onderscheid te maken tussen de bezoekers en gebruikers van de website. Het vervalt na een vaste duur van 2 jaar.
__gatDit cookie slaat geen informatie op over de gebruiker. Het wordt gebruikt om het aantal verzoeken te beperken. Dit cookie heeft een duurtijd van 10 minuten.


  1. Functionaliteitscookies

Deze cookies onthouden de keuzes die u maakt (uw gebruikersnaam, uw taal, ...) en laten toe om u een aangepaste versie van de inhoud van de website te bieden. De gegevens die deze cookies verzamelen zijn volstrekt anoniem.

Naam van het cookieFunctie
PHPSESSIDDient om tijdens een enkele sessie van de gebruiker zijn sessie-identificatie toe te wijzen en te herkennen zodat de gevraagde informatie (leeftijd, land van verblijf en eventueel gebruikersnaam en wachtwoord) niet meermaals gevraagd wordt tijdens hetzelfde bezoek aan de site.
allowCookiesControleert of de boodschap over cookies bekeken en aanvaard werd.

U heeft verschillende mogelijkheden om cookies te beheren.

Hoe uw internetbrowser instellen?
U kan er op elk moment voor kiezen om de cookies te deactiveren. U kan ook uw internetbrowser instellen om u te waarschuwen wanneer er cookies op uw toestel bewaard worden en u te vragen of u ze wil aanvaarden. Aanvaarding van de cookies kan dus ad hoc of permanent gebeuren.
Met deze instelling verandert u uw toegangsvoorwaarden voor http://www.fortepharma.com.

Elke browser verschilt in de manier waarop de instellingen aangepast kunnen worden. Normaal gezien vindt u hier uitleg over in het helpmenu van uw browser.


RECHT VAN TOEPASSING : Deze wettelijke vermeldingen verwijzen naar het Franse recht, uitgezonderd de bepalingen over de persoonsgegevens die onderworpen zijn aan het Monegaskische recht.

Door deze website verder te blijven gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Deze cookies dienen om u inhoud gebaseerd op uw interesses te kunnen voorstellen en de bezoeken aan de site te meten. Voor meer informatie of om uw instellingen met betrekking tot cookies te beheren of te wijzigen. klik hier

Sluiten